OSNIVANJE D.O.O.-A – REZERVACIJA IMENA (TVRTKE) – drugi dio

Ako već imate smišljeno ime koje bi moglo krasiti Vaše trgovačko društvo, za početak provjerite na internet stranici sudskog registra sudreg.pravosudje.hr postoji li već takvo ili slično ime.  S time da provjeravate tvrtke registrirane kod istog trgovačkog suda kod kojeg i Vi mislite registrirati trgovačko društvo. Ukoliko postoji ista ili slična tvrtka registrirana kod trgovačkog suda različitog od suda kod kojega Vi mislite izvršiti registraciju, to nije prepreka da se i Vama odobri ista ili slična tvrtka.

Zakon o trgovačkim društvima kaže: „Tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda.“

Ne postoji univerzalno pravilo po kojem ćete moći biti sto posto sigurni da će vam registarski sudac ime odbiti ili potvrditi osim ako zaista nema niti sličnog imena registriranog kod sudskog registra tog trgovačkog suda  zadovoljili ste sva pravila koja propisuje Zakon o trgovačkim društvima.

Napominjem da je moguće, da isto, pa čak identično ime postoji registrirano kod drugog registarskog suda i to nije nikakv problem i sudac Vašeg suda će vam sigurno odobriti registraciju. Međutim, u tom slučaju mogli biste imati potencijalno problema ukoliko je netko zaštitio to ime u smislu zaštite intelektualnog vlasništva (verbalni žig), ali ne predstavlja prepreku da se registrirate pod tim imenom kod Vašeg trgovačkog suda.

Zato kad smišljate ime, najbolje je smisliti i nekoliko alternativnih imena i predati zahtjev ze rezervaciju barem dva imena.

Kod sličnosti se gleda korijen riječi (npr. „Star tourist“, „Stars tours“) ali ponekad i smisao i predmet poslovanja – ako već postoji slično ime i još se ta firma bavi i istom djelatnošću kao i Vaša – smanjuju Vam se šanse da Vam odobre rezervaciju i obratno. Ovaj primjer koji smo naveli nije prošao na trgovačkom sudu., ali „Start tours“ i „Star tours international“ je prošlo. Također, Star caffe i Star tours nisu prepreka jedan drugome.

Ako Vam je baš jako jako stalo do imena kojega ste smislili a ne postoji baš identično ime registrirano kod istog trgovačkog suda nitko vam ne brani da zahtjev za rezervaciju predate ponovno nakon što ste odbijeni i možda ćete više sreće imati kod drugog suca. Ovo rijetko uspijeva ali je zaista moguće, ovisno o Vašem konkretnom slučaju.

Ako ista tvrtka postoji registrirana kod drugog trgovačkog suda, ili je prije postojala ali je sada ugašena ili promijenjena (a status je uvijek vidljiv na internet stranici sudskog reigstra), u tom slučaju ne postoji nikakva prepreka da i Vi registrirate to ime.

Ime mora sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva, npr. “The Solvers d.o.o. za informatiku i poslovno savjetovanje”, međutim, to nije potrebno navoditi kod rezervacije.

Glavni dio imena (“The Solvers”) mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci imena moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko je tvrtka na stranom jeziku prilikom ispunjavanja zahtjeva za rezervaciju imate dodatan zadatak, ovisno o tome na kojem jeziku je Vaša predložena tvrtka.

Na primjer, ako želite da Vam tvrtka bude na engleskom jeziku – uz zahtjev za rezervaciju i objašnjenje i prijevod što taj izraz točno znači, dužni ste priložiti i kopiju prednjih korica englesko-hrvatskog rječnika i kopiju stranice tog istog rječnika na kojoj se nalazi prijevod te riječi.

Možete si i olakšati, na primjer, jedna naša stranka htjela je da joj se društvo zove kao  riječ na afričkom jeziku! Naša prva reakcija je bila da to ne može proći – jer je pravilo da može biti samo neki od jezika Europske Unije. Međutim, upisavši tu riječ u Google translator saznali smo da ona ima i neko značenje na nizozemskom jeziku!

Bez obzira što to nije bila namjera naše stranke predali smo zahtjev za rezervaciju kao da se radi o nizozemskoj riječi i rezervacija je prošla (naravno, uz obaveznu kopiju stranica nizozemsko-hrvatskog rječnika, a koji rječnik smo našli u knjižari i fotografirali te dvije stranice koje su nam trebale ga dok nitko nije gledao).

Tvrtka mora sadržavati naziv (ime), naznaku predmeta poslovanja te punu riječ ili skraćenicu vrste trgovačkog društva (j.d.o.o., d.o.o. i sl.).

Tvrtki trgovačkog društva koje je u stečaju ili u likvidaciji dodaje se oznaka “u stečaju” ili “u likvidaciji” , te se tako upisuje u sudski registar.

Društvo može imati i koristiti i skraćenu tvrtku, koja ne sadrži naznaku predmeta poslovanja nego, na primjer, samo The Solvers d.o.o. (bez riječi „za informatiku i poslovno savjetovanje“).

Za određene djelatnosti, na primjer, turističke agencije, u nazivu tvrtke obavezno mora biti i riječ „turistička agencija“, u protivnome će Vas trgovački sud odbiti, ali ne kod rezervacije tvrtke (jer tada sudac ne zna niti ga interesira koji oblik trgovačkog ruštva osnivate), već kod registracije društva .
Riječ “Hrvatska”, te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa kojeg ona ovlasti (Ministarstvo uprave).
U tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika. Ako ne znate tko su nasljednici neke osobe, angažirajte odvjetnika.

Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika-uz varijantu na hrvatskom jeziku (na primjer The Solvers limited liability company for IT and bussines consulting). Međutim, to nemorate rezervirati, to ćete upisati kasnije prilikom sastava prijave za upis trgovačkog društva u sudski registar.

Podnesite zahtjev za rezervaciju najmanje 2 različita imena, jer ukoliko podnesete zahtjev za rezervaciju jednog imena i ne odobre Vam ga, morat ćete ponovno čekati na odobrenje novog imena.
Trgovački sud u roku od tri dana donosi odluku o rezervaciji imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši provedbu iste. Ukoliko ste odbijeni sa rezervacijom nećete dobiti nikavo rješenje niti će vas o tome obavijestiti, o tome se morate sami interesirati kod trgovačkog suda na istome mjestu gdje ste zahtjev i predali. Ako rezervaciju radite preko HITRO.HR oni će imati informaciju u kojem je statusu Vaš predmet.

Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu sudreg.pravosudje.hr i vrijedi 30 dana, te ukoliko u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis društva u sudski registar, rezervirano ime se briše.

Potvrdu o rezervaciji možete preuzeti na sudskom registru, a ukoliko ste rezervaciju obavili putem HITRO.HR onda rješenje možete podići kod njih.

Ako vam je isteklo 30 dana od rezervacije a niste pokrenuli proces osnivanja društva, rezervaciju možete ponoviti – pri tome samo kopirate ponovno isti zahtjev i zamolite referenta pri predaji zahtjeva da vam ga dodijeli istom sucu – sucu koji je već odobrio zahtjev da budete sigurni da će proći glatko.

SRETNO!