Rezervacija tvrtke

Obrazac rezervacije imena/nazivaMORA BITI ISPUNJEN U ELEKTRONSKOM OBLIKU – u protivnome će biti odbačen i morati ćete ga ponovno predavati!

Možete ga ispuniti i potpisati sami ili putem punomoćnika – odvjetnika – koji će sav posao obaviti umjesto Vas. Ako imate odvjetnika najbolje da uz rezervaciju odmah predate i punomoć kojom ga ovlašćujete za „postupak rezervacije tvrtke“ jer će on onda moći obaviti sve umjesto Vas, pa i podići Rješenje o rezervaciji.

ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA REZERVACIJU TVRTKE

Obrazac možete preuzeti OVDJE

Zahtjev predajete na trgovačkom sudu u sudskom registru – adrese trgovačkih sudova dostupne su na ovoj adresi: http://solversint.com/otvaranje-firme/– Sudski registar samo je jedan odjel u sklopu Trgovačkog suda stoga na na prednjem ulazu treba pitati policajce gdje se nalazi sudski registar. Ako niste odvjetnik, odvjetnički vježbenik ili službenik suda, policajci će vas pretražiti na ulazu, a ako je ljeto, morate biti prikladno obučeni (paziti da nemate gola ramena ili kratke hlače jer Vas u tom slučaju neće pustiti u sud). Ako Vam se to ipak dogodi a imate pripremljen zahtjev za rezervaciju, možete zamoliti nekoga tko ulazi u sud da zahtjev urudžbira umjesto vas jer ga nije potrebno predati osobno).

Zahtjev koji ste ispunili na kompjutoru (u elektronskom obliku – nikako ne vlastoručno jer ćete biti odbijeni) isprintajte u dva primjerka. Jedan primjerak predajete na sud a na drugi će vam u prijemnoj pisarnici udariti urudžbeni žig koji ćete čuvati i služiti će Vam kao dokaz da ste predali rezervaciju. Kada kasnije dolazite podići rješenje o rezervaciji najbolje je imati sa sobom taj urudžbeni primjerak radi lakšeg pronalaska i komunikacije sa referentom.

Rezervacija tvrtke će biti gotova u roku 3 radna dana (znači, ne računaju se subote, nedjelje a u pravilu niti dana kada ste predali zahtjev, pogotovo ak oste ga predali iz 10 sati) od kada ste predali zahtjev u sudski registar.

Sudac registarskog suda Vaš zahtjev može usvojiti i izdati potvrdu o rezervaciji tvrtke koja vrijedi 30 dana ili Vas može odbiti za zahtjevom u kojem slučaju ne dobivate nikakav papir već možete predati novi zatjev za neko drugo ime. Zahtjeva za rezervaciju imena možete predati koliko želite.